Breaking News
Home / Finance / KBank หนุนออมทอง กับฮั่วเซ่งเฮง ผ่าน Line Finance

KBank หนุนออมทอง กับฮั่วเซ่งเฮง ผ่าน Line Finance

Line Finance

นายศีลวัต  สันติวิสัฎฐ์ รองกรรมการผู้จัดการ ธนาคารกสิกรไทย และนางกรเพชร พสวงศ์  ผู้อำนวยการอาวุโส กลุ่มฮั่วเซ่งเฮง ร่วมสนับสนุนการออมทองคำ 96.5กับฮั่วเซ่งเฮง ผ่าน Line Finance ฟีเจอร์ใหม่บนแพลตฟอร์มไลน์

เปิดให้บริการเตือนเพื่อจ่าย (Request to Pay) อำนวยความสะดวกเพิ่มความคล่องตัวแก่ผู้ออมทองซึ่งสามารถส่งแจ้งเตือนเพื่อชำระเงินค่าทองคำไปยัง K PLUS และธนาคารอื่น ๆ ผ่านพร้อมเพย์ที่ลงทะเบียนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มือถือ เมื่อได้รับการแจ้งเตือนแล้วกดชำระเงินได้ทันทีผ่าน K PLUS และโมบาย แบงกิ้ง ของทุกธนาคารที่เปิดรับบริการเตือนเพื่อจ่ายไว้ โดยผู้สนใจสามารถเริ่มต้นการออมทองได้ในทุกที่ทุกเวลาตั้งแต่1,000 บาทขึ้นไป ณ ห้างขายทองฮั่วเซ่งเฮง เมื่อเร็ว ๆ นี้

Check Also

เอ็กซพีเรียนประกาศตัวเลขความสำเร็จในการขับเคลื่อนข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 4,800 ล้านข้อเสนอนับตั้งแต่ปี 2553

เอ็กซพีเรียนผู้นำด้านบริการข้อมูลสำหรับธุรกิจระดับโลก ประกาศตัวเลขความสำเร็จในการขับเคลื่อนข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 4,800 ล้านข้อเสนอนับตั้งแต่ปี 2553 ให้กับกลุ่มประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *