Breaking News
Home / Tag Archives: ASEAN

Tag Archives: ASEAN

ดีแทคย้ำ 5G จะให้บริการได้ต้องร่วมมือทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐ เอกชน ชุมชน

ดีแทคร่วมงาน “5G ปลุกไทยที่ 1 อาเซียน” พร้อมเสนอแนะมุมมองผลักดัน 5G ด้วยรูปแบบความร่วมมือระหว่างรัฐบาลและเอกชนสู่กลไกความร่วมมือร่วมกันทุกภาคส่วน รัฐบาล-เอกชน สู่การเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสร้างจัดทำโครงสร้างพื้นฐาน 5G ของประเทศให้เกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

Read More »