Breaking News
Home / Business & Marketing / ยิบอินซอย ปลื้มคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “BEST DIGITAL TRANSFORMATION PROVIDER” ประจำปี 2019

ยิบอินซอย ปลื้มคว้ารางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทย “BEST DIGITAL TRANSFORMATION PROVIDER” ประจำปี 2019

Awards 2019

นายเทียนชัย ลายเลิศ ประธานกรรมการ บริษัท ยิบอินซอย จำกัด (ซ้าย) รับรางวัลสุดยอดองค์กรธุรกิจไทยและมีความเป็นเลิศในด้าน “BEST DIGITAL TRANSFORMATION PROVIDER” จาก ฯพณฯ ศ.นพ. เกษม วัฒนชัย องคมนตรี (ขวา)เพื่อยกย่ององค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดประจำปีป 2562 ภายในงาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” ซึ่งจัดโดยนิตยสาร BUSINESS+ ในเครือ บมจ. เออาร์ไอพี ร่วมกับ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

การจัดงาน “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2019” เพื่อเป็นการยกย่ององค์กรธุรกิจที่ประสบความสำเร็จสูงสุดประจำปี 2562 ที่มีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและมีความเป็นเลิศในแต่ละด้าน ด้วยแนวคิด “Innovation challenges the business world นวัตกรรมเปลี่ยนโลกธุรกิจ” ซึ่งในปีนี้มีองค์กรได้รับรางวัลทั้งสิ้นรวม 26 รางวัล ประกอบด้วยรางวัลประเภทอุตสาหกรรม 11 ประเภท และรางวัลความเป็นเลิศ 15 ประเภททุกองค์กรที่ได้รับการคัดเลือกให้ได้รับรางวัลถือเป็นองค์กรต้นแบบ เป็นกรณีศึกษาที่สำคัญแก่วงการธุรกิจไทย

Check Also

อินแกรม ไมโคร ได้รับแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายซิทริกซ์ในประเทศไทย เพื่อนำผลิตภัณฑ์ของซิทริกซ์จำหน่ายผ่านเครือข่ายที่มีอยู่ทั่วประเทศ 

นายซีวาย ลีออง กรรมการผู้จัดการ  บริษัท อินแกรม ไมโคร (ประเทศไทย) จำกัด  (ขวา)   เปิดเผยว่า “อินแกรม ไมโคร มีความภูมิใจเช่นกันที่ได้เป็นตัวแทนจำหน่ายผลิตภัณฑ์ซิทริกซ์ซึ่งถือได้ว่า เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีนวตกรรมอันโดดเด่นในตลาดวิดีไอ และเน็ตเวิร์กกิ้ง  ทางอินแกรม  ไมโคร มีความพร้อมอย่างมากในการขยายตลาดซิทริกซ์ ด้วยการจัดอบรมและสัมมนาเพื่อให้ความรู้ และการบริการที่ดีสู่ลูกค้า รวมถึงการขยายช่องทางจัดจำหน่ายให้ทางซิทริกซ์ด้วยลูกค้าที่มีอยู่ปัจจุบันและเป็นการเสริมผลิตภัณฑ์ที่ทางอินแกรม ไมโครมีการทำบิซิเนส โซลูชัน ให้กับลูกค้ามากยิ่งขึ้นด้วย”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *