Breaking News
Home / Society / RICOH ผลักดันเด็กไทยสร้างสรรค์แผนการตลาดกับโครงการ U Power Digital Idea Challenge

RICOH ผลักดันเด็กไทยสร้างสรรค์แผนการตลาดกับโครงการ U Power Digital Idea Challenge

บริษัท ริโก้ (ประเทศไทย) จำกัด ได้เข้าร่วมงานแถลงข่าวเปิดโครงการ U Power Digital Idea Challenge ณ The Berkeley Hotel Pratunam โดยงานในครั้งนี้ได้รับเกียรติจากคุณดิลก คุณะดิลก กรรมการสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย แถลงข่าวเปิดโครงการ พร้อมด้วยคุณอังคณา วงษ์ประเสริฐ ที่ปรึกษาด้านการสื่อสาร กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และคุณชลำ อรรถธรรม เลขาธิการคณะกรรมการการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ เข้าร่วมพิธีเปิดโครงการ

สำหรับโครงการ U Power Digital Idea Challenge นี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้นิสิต นักศึกษาได้แสดงความคิดสร้างสรรค์ในการวางแผนการตลาดที่นอกเหนือตำราเรียน รู้จักต่อยอดเชิงพาณิชย์ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่จับต้องได้และเป็นรูปธรรม ที่สามารถตอบโจทย์ตลาด รวมถึงผู้เข้าแข่งขันและผู้สนับสนุน ทำให้เกิดความรู้และประสบการณ์ร่วมกัน เป็นเวทีให้นักศึกษาได้แสดงออกและฝึกปฏิบัตินำเสนอความคิดสร้างสรรค์ในการนำเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมมาพัฒนา คิดสร้างสรรค์ด้านการวางแผนการสื่อสารการตลาด เพื่อพัฒนาความรู้ทั้งทางทฤษฎีและการฝึกปฏิบัติจากกรณีศึกษาจริง เพื่อให้นักศึกษาได้รู้จักการทำงานร่วมกันเป็นทีม ปรับตัวและเรียนรู้มุ่งสู่ความสำเร็จร่วมกัน รวมถึงเพื่อสร้างต้นแบบธุรกิจที่มีศักยภาพให้เป็นกลไกขับเคลื่อนเศรษฐกิจในระดับประเทศ

โดยในปีนี้ RICOH ได้มีส่วนร่วมในการเป็นโจทย์การแข่งขัน รวมไปถึงร่วมประชาสัมพันธ์โครงการตามมหาวิทยาลัยชั้นนำต่างๆ RICOH หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นอีกหนึ่งโจทย์ที่ท้าทายและให้ประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยมแก่ผู้เข้าแข่งขันในครั้งนี้

 

Check Also

ประกันสังคมจับมือ “แบงก์กรุงเทพ” รับชำระกองทุนเงินทดแทนได้แล้ว

นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ เลขาธิการสำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน เปิดเผยว่า สำนักงานประกันสังคมเพิ่มช่องทางให้บริการรับชำระเงินสมทบนายจ้าง ลูกจ้างผู้ประกันตน เพื่ออำนวยความสะดวก รวดเร็ว ประหยัดเวลา และค่าใช้จ่ายในการเดินทางมาติดต่อขอรับบริการที่สำนักงานประกันสังคม ล่าสุดได้ร่วมมือกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ให้บริการรับชำระเงินกองทุนเงินทดแทนให้นายจ้าง ผ่านระบบ e-Payment กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) โดยเริ่มให้บริการแล้วตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม 2562 ที่ผ่านมา

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *