Breaking News
Home / Finance / Economic / เอ็กซพีเรียนประกาศตัวเลขความสำเร็จในการขับเคลื่อนข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 4,800 ล้านข้อเสนอนับตั้งแต่ปี 2553

เอ็กซพีเรียนประกาศตัวเลขความสำเร็จในการขับเคลื่อนข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 4,800 ล้านข้อเสนอนับตั้งแต่ปี 2553

เอ็กซพีเรียนผู้นำด้านบริการข้อมูลสำหรับธุรกิจระดับโลก ประกาศตัวเลขความสำเร็จในการขับเคลื่อนข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 4,800 ล้านข้อเสนอนับตั้งแต่ปี 2553 ให้กับกลุ่มประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารและผู้ที่ไม่สามารถเข้าถึงบริการของสถาบันการเงินในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ในขณะที่ทั่วโลกเอ็กซพีเรียนใช้ฐานข้อมูลของลูกค้าผู้ใช้บริการของธุรกิจผู้ให้บริการโทรคมนาคม มาทำให้เกิดการเสนอบริการทางการเงินด้วยเทคโนโลยีเฉพาะของบริษัทถึง 8.1 พันล้านข้อเสนอ ซึ่งเป็นการวิเคราะห์ข้อมูลทั้งเรื่องของการใช้งานและพฤติกรรมของผู้ใช้มาสร้างให้เกิดข้อมูลการเงินส่วนบุคคลโดยที่ไม่มีข้อมูลด้านการเงินกับธนาคารใดๆ มาก่อน ทั้งหมดช่วยเร่งการเติบโตให้กับอุตสาหกรรมการเงินทั้งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และภูมิภาคอื่นๆ ทั่วโลก

ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่มีการเติบโตสูงและมีประชากรมากกว่า 600 ล้านคนโดยเกือบสามในสี่ (73เปอร์เซ็นต์) [1]ไม่มีบัญชีธนาคาร ข้อเสนอสินเชื่อมากกว่า 4,800 พันล้านรายการในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เกิดขึ้นจากโซลูชั่น Dynamic Airtime Advance (DAA) ของเอ็กซพีเรียนซึ่งนำเสนอบริการเติมเงินล่วงหน้าให้กับทางลูกค้าที่ใช้บริการในรูปแบบของการใช้บริการมือถือแบบเติมเงิน

Student using cell phone outdoors

โซลูชันนี้เป็นโซลูชั่นที่นำเสนอเป็นพิเศษโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับกลุ่มลูกค้าเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งผู้ใช้บริการโทรศัพท์มือถือส่วนใหญ่ใช้บริการในรูปแบบของแผนชำระเงินล่วงหน้าหรือ พรีเพด ตัวอย่างเช่นอินโดนีเซียซึ่งเป็นตลาดโทรศัพท์มือถือที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ มีจำนวนลูกค้าแบบพรีเพดถึง 98.3 เปอร์เซ็นต์ [2]ของลูกค้าทั้งหมด หรือตลาดที่โดดเด่นอื่น ๆ ที่มีผู้ใช้บริการระบบพรีเพดจำนวนมากอย่างประเทศไทยที่มี 80 เปอร์เซ็นต์ [3]ในสถานการณ์เช่นนี้โซลูชั่น DAA ของเอ็กซพีเรียน จะเป็นโซลูชั่นที่ช่วยนำเสนอประสบการณ์ทางด้านบริการทางการเงินครั้งแรกที่สำคัญสำหรับผู้บริโภค และเป็นการปูทางบริการทางการเงินอื่นๆ สำหรับผู้บริโภคต่อไปในอนาคต ซึ่งช่วยปลดล็อคข้อจำกัดต่างๆ ด้วยระบบการวิเคราะห์ที่แข็งแกร่งของเอ็กซพีเรียน

มิสเตอร์เดฟ ดิมาน  กรรมการผู้จัดการ เอ็กซพีเรียน ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และตลาดเกิดใหม่ กล่าวว่า “โซลูชัน DAA เป็นตัวอย่างแนวทางที่เอ็กซพีเรียนใช้ประโยชน์จากข้อมูลทางเลือกเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างอัตลักษณ์ทางการเงินให้กับกลุ่มประชากรที่ไม่มีบัญชีธนาคารและไม่ได้รับการดูแลทางด้านบริการทางการเงินทั่วเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ รวมถึงความพยายามอื่น ๆ ของเราในการลงทุนและทำงานร่วมกับสถาบันการเงินรายสำคัญในภูมิภาค เช่น ซากาจ้า (CekAja) และริงกิตพลัส (RinggitPlus) เรายังคงมุ่งมั่นในการเสริมกำลังผู้บริโภคในภูมิภาคนี้ด้วยการเข้าถึงผลิตภัณฑ์ทางการเงินได้มากขึ้น”

ระบบของ DAA ช่วยขยายความสามารถในการมองหามูลค่าสูงสุดที่เหมาะสมให้กับลูกค้าแต่ละราย ด้วยการมองหากลุ่มลูกค้าระบบมือถือแบบพรีเพดที่มีความเสี่ยงต่ำ เมื่อยอดเงินในระบบของลูกค้าอยู่ในระดับต่ำ ซึ่งข้อมูลที่จะนำมามาใช้ในการพิจารณาให้เกิดความเหมาะสมกับข้อมูลความเสี่ยงด้านบริการทางการเงิน ได้แก่ พฤติกรรมในการเติมเงินเข้าระบบ รูปแบบการโทร และการใช้งานข้อมูลรวมถึงความเร็วในการตอบสนอง หลังจากนั้นจะสร้างข้อมูลให้กับลูกค้าโดยการตรวจสอบการใช้งานและรูปแบบพฤติกรรมขึ้นมาเป็นเอกลักษณ์ทางการเงินที่แข็งแกร่งขึ้นสำหรับลูกค้าแต่ละรายที่ผ่านตามเกณฑ์

โซลูชั่น DAA ของเอ็กซพีเรียนจะเข้ามาช่วยและเสริมความสามารถให้กับสังคมทั่วไปในช่วงเวลาฉุกเฉินและต้องการความช่วยเหลือ ยกตัวอย่างเช่น หลังการเกิดภัยพิบัติทางธรรมชาติขึ้นในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เอ็กซพีเรียนได้เข้ามาทำงานร่วมกับบริษัทผู้ให้บริการมือถือในการเสนอวงเงินฉุกเฉินให้กับลูกค้าผู้ใช้บริการทุกรายในช่วงเวลา 3 วันโดยไม่คำนึงถึงคุณสมบัติใดๆ ซึ่งช่วยให้ลูกค้าผู้ใช้บริการสามารถติดต่อเพื่อแจ้งเตือนเพื่อน ๆ และครอบครัวเกี่ยวกับความปลอดภัยและที่อยู่ของพวกเขา

มากไปกว่าการขยายความสามารถด้านสร้างเอกลักษณ์ทางการเงินให้ผู้บริโภคด้วย DAA เอ็กซพีเรียนยังได้จับมือกันพันธมิตรที่เป็นผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือในการนำเอาข้อมูลการใช้งานต่างๆ ของลูกค้ารวมถึงพฤติกรรมการใช้งานโดยที่ไม่มีการเปิดเผยชื่อ มาใช้วิเคราะห์เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้บริโภคที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นสำหรับสถาบันการเงินเพื่อขยายบริการทางการเงินและการประกันภัยแก่พวกเขา

เอ็กซพีเรียนมุ่งมั่นในการสร้างประสบการณ์ทางสังคม ให้กับตลาดที่ประชากรส่วนใหญ่มีโอกาสน้อยในการเข้าถึงบริการทางธนาคาร ด้วยการเพิ่มการใช้งานข้อมูลทางเลือก เช่น ข้อมูลจากอุตสาหกรรมโทรคมนาคมเพื่อช่วยเสริมสร้างอัตลักษณ์ทางการเงินของผู้บริโภคและยกระดับคุณภาพชีวิตของพวกเขาตามไปด้วย

 

[1] ธนาคารโลก 2559

[2]  Frost & Sullivan – 2017 Indonesia Mobile Services Market Tracker

[3]  Veedvil 2560

Check Also

กลุ่มทรูรวมพลังเพื่อนคู่ค้าภาคตะวันออก จัดงานสัมมนา ‘True Get Together Dealer Conference 2019’

กลุ่มทรู นำทีมโดย นายเจริญ ลิ่มกังวาฬมงคล ผู้อำนวยการบริหารอาวุโสกลุ่ม ด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคตะวันออก และภาคกลาง พร้อมด้วยนายมนัสส์ มานะวุฒิเวช ผู้จัดการทั่วไปด้านการบริหารจัดการระดับภูมิภาค ภาคตะวันออก จัดงานสัมมนาพันธมิตรคู่ค้า True Get Together Dealer Conference 2019  รวมพลังเสริมแกร่งให้พันธมิตรคู่ค้าภาคตะวันออก

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *