Breaking News
Home / Uncategorized / RICOH ย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่สำคัญ จากประเทศจีนมายังประเทศไทย

RICOH ย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์มัลติฟังก์ชันที่สำคัญ จากประเทศจีนมายังประเทศไทย

บริษัท ริโก้ จำกัด ได้ประกาศว่า จะมีการย้ายฐานการผลิตเครื่องพิมพ์ตระกูล MFP หลัก สำหรับส่งออกไปยังตลาดสหรัฐอเมริกา โดยย้ายมายังประเทศไทยแทน เพื่อป้องกันความเสี่ยงต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับประเด็นความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสหรัฐฯ และประเทศจีน

RICOH เองได้สร้างความแข็งแกร่งกับแผนการสร้างความต่อเนื่องทางธุรกิจมาโดยตลอดในฐานะส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การผลิตทั่วโลก ซึ่งได้จัดให้มีการผลิตสินค้าที่สำคัญคู่ขนานกันไปในโรงงานหลายแห่งกระจายไปตามตำแหน่งต่าง ๆ ของโลก ทำให้สามารถผลิตชิ้นส่วนที่ใช้งานทั่วไปได้จำนวนมาก เพิ่มประสิทธิภาพในการจัดการซัพพลายเชน จากการผลักดันในจุดนี้ ทำให้มีการตัดสินใจที่จะย้ายฐานการผลิตภายในประมาณอีก 2 เดือนข้างหน้า โดยไม่ได้ส่งผลกระทบต่อปริมาณการผลิตโดยรวมที่สำคัญทั้งในประเทศจีนและประเทศไทย

การตัดสินใจครั้งนี้เพื่อปฏิบัติตามคำสั่งที่ประกาศไว้ในรายการที่ 4 ของหมวด 301 ตามกฎหมายศุลกากรของรัฐบาลสหรัฐฯ ซึ่งการย้ายฐานการผลิตจากประเทศจีนมายังประเทศไทยนี้ทำเพื่อลดผลกระทบที่อาจเกิดกับ RICOH จากการกีดกันทางการค้า

ปัจจุบัน บริษัท Ricoh Asia Industry (Shenzhen) กำลังผลิตเครื่องพิมพ์ MFP รุ่นที่ทำงานด้วยความเร็วสูง ขณะที่บริษัท Ricoh Manufacturing (Thailand) กำลังผลิตรุ่นที่ทำงานด้วยความเร็วในระดับต่ำถึงระดับกลาง การย้ายฐานการผลิตจากจีนมายังไทยในครั้งนี้จะทำให้ผลิตภัณฑ์ MFP ทั้งหมดที่ผลิตเพื่อส่งออกไปยังสหรัฐฯ นั้น ผลิตจากโรงงานในประเทศไทยแทน

อย่างไรก็ตาม RICOH จะยังคอยติดตามการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้นได้กับผลิตภัณฑ์ ชิ้นส่วน และวัสดุต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ด้วยเป้าหมายในการปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบซัพพลายเชน ซึ่งอาจรวมถึงการย้ายการผลิตบางอย่างจากไทยกลับไปยังจีนเพื่อลดความเสี่ยงทางธุรกิจ และยกระดับประสิทธิภาพโดยรวมให้ได้มากที่สุด

Check Also

JOOX เดินหน้าสู่ปีที่ 5 ตอกย้ำการเป็น “แอปคอมมูนิตี้สำหรับคนรักเสียงเพลง” อันดับ 1

ในปีที่ผ่านมา JOOX ประสบความสำเร็จอย่างมากในเอเชียตะวันออกเชียงใต้ ด้วยยอดผู้ใช้สูงถึง 290 ล้านราย ใน 5 ประเทศ ได้แก่ ไทย พม่า อินโดนิเซีย มาเลเซีย และฮ่องกง โดยมียอดการฟัง (Play Time) รวมถึงกว่า 15,000 ล้านครั้ง

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *